Drag to reposition your photo

long79

Male. Lives in Hanoi, Viet Nam. Born on July 23. Is in a relationship with .
By: on June 29, 2017
Câu hỏi thường gặp (Câu Hỏi Thường Gặp) Q: Tôi có thể làm gì với những điểm của mình? A: Hiện tại, bạn có thể trao đổi điểm của bạn cho các loại tiền tệ crypto yêu thích của bạn (tính sẵn sàng sẽ phụ thuộc vào người tham gia tiền xu). Nếu bạn không quen thuộc với tiền tệ của Crypto, hãy nhấp vào liên kết "Giáo dục" ở trên để tìm hiểu thêm. A: Bạn cũng có thể gửi điểm của bạn cho bạn bè bằng cách truy cập vào hồ sơ của họ và nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh "poke" và sau đó là "Gift Points". Đ:...
557 views 0 likes